Vụ Bonasera giải quyết như thế nào?

Vụ Bonasera giải quyết như thế nào?

Vụ của Bonasera nhờ cậy Bố Già được giải quyết như thế nào?

Cảnh mở đầu của Bố Già ngay lập tức lôi cuốn bất kỳ ai yêu thích điện ảnh. Nó giải thích tại sao Bố Già là một người rất quan trọng, và sự tồn tại của ông lại là cần thiết. Bố Già đang bảo vệ những người không nhận được những lợi ích của xã hội một cách công bằng, quyền công dân của họ bị hạn chế và họ không thể đòi được công lý cho bản thân. Bonasera là một ví dụ ở mở đầu của bộ phim cũng như trong cuốn tiểu thuyết.

Sau khi Bonasera nói vấn đề của mình cho Bố Già, Bố Già nói vấn đề này cho Tom Hagen, Hagen nói vấn đề này cho Peter Clemenza, Clemenza nói vấn đề này cho Paulie Gatto, Paulie tiếp tục nói vấn đề này cho hai thằng cựu võ sĩ hạng nặng aka “chuyên viên đấm đá.”

Một đêm nọ ở tại quán bar, Paulie Gatto tìm thấy hai thằng đã cho con gái lão Bonasera “ăn hành”. Hai thằng đang trong tình trạng say xỉn, nên Paulie đã nói điều gì đó chọc tức chúng nó làm chúng nó đuổi theo. Xong “ông nhõi” Paulie rời quán bar chạy vào một con hẻm tối. Dụ hai thằng “Rich Kid” vào trong con hẻm đó, nơi có hai thằng cựu võ sĩ hạng nặng. Và hai thằng võ sĩ cứ thế giã cho là hai thằng kia nằm bất động ở đó. Vô nhà thương mất 5 tháng ăn bằng ống hút.

Comments (348)

 1. Avatar for tlover tonet
  Tháng Bảy 12, 2024
 2. Avatar for StephenNuh
  StephenNuh
  Tháng Sáu 29, 2024
 3. Avatar for Donaldsewly
  Donaldsewly
  Tháng Sáu 29, 2024
 4. Avatar for Robertgat
  Robertgat
  Tháng Sáu 25, 2024
 5. Avatar for Robertgat
  Robertgat
  Tháng Sáu 24, 2024
 6. Avatar for EdwardGew
  EdwardGew
  Tháng Sáu 24, 2024
 7. Avatar for Robertgat
  Robertgat
  Tháng Sáu 24, 2024
 8. Avatar for EdwardGew
  EdwardGew
  Tháng Sáu 24, 2024
 9. Avatar for EdwardGew
  EdwardGew
  Tháng Sáu 24, 2024
 10. Avatar for EdwardGew
  EdwardGew
  Tháng Sáu 24, 2024
 11. Avatar for Robertgat
  Robertgat
  Tháng Sáu 23, 2024
 12. Avatar for EdwardGew
  EdwardGew
  Tháng Sáu 23, 2024
 13. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 5, 2024
 14. Avatar for RobertPyday
  RobertPyday
  Tháng Sáu 5, 2024
 15. Avatar for RobertPyday
  RobertPyday
  Tháng Sáu 4, 2024
 16. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 4, 2024
 17. Avatar for JuliusFrill
  JuliusFrill
  Tháng Sáu 4, 2024
 18. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 4, 2024
 19. Avatar for RobertPyday
  RobertPyday
  Tháng Sáu 4, 2024
 20. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 4, 2024
 21. Avatar for Ignaciofah
  Ignaciofah
  Tháng Sáu 4, 2024
 22. Avatar for Robertcip
  Robertcip
  Tháng Sáu 3, 2024
 23. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 3, 2024
 24. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 3, 2024
 25. Avatar for Georgecot
  Georgecot
  Tháng Sáu 3, 2024
 26. Avatar for Ignaciofah
  Ignaciofah
  Tháng Sáu 2, 2024
 27. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 2, 2024
 28. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 2, 2024
 29. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 2, 2024
 30. Avatar for EdwardNubre
  EdwardNubre
  Tháng Sáu 1, 2024
 31. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 1, 2024
 32. Avatar for Ignaciofah
  Ignaciofah
  Tháng Sáu 1, 2024
 33. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 1, 2024
 34. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Sáu 1, 2024
 35. Avatar for EdwardNubre
  EdwardNubre
  Tháng Sáu 1, 2024
 36. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Năm 31, 2024
 37. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Năm 31, 2024
 38. Avatar for Ignaciofah
  Ignaciofah
  Tháng Năm 31, 2024
 39. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Năm 31, 2024
 40. Avatar for EdwardNubre
  EdwardNubre
  Tháng Năm 30, 2024
 41. Avatar for Allenshamb
  Allenshamb
  Tháng Năm 30, 2024
 42. Avatar for ютуб смотреть
  Tháng Năm 30, 2024

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn