Shawshank và Tim Robbins

Trong bộ phim cao điểm nhất trang đánh giá Imdb: Nhà tù Shawshank

Khi Andy đến thư viện để bắt đầu làm trợ lý cho Brooks, lúc đó con quạ của Brooks đang hét lên như điên. Andy đã phải tính toán thời gian nói đoạn thoại của mình, là “Hey Jake, Brooks đâu rồi?” để làm sao tiếng nói của anh không bị dính vào tiếng con quạ. Tất nhiên là chẳng ai có thể huấn luyện được một con quạ biết phải kêu vào lúc nào hợp lý. Nhưng Andy biết con quạ thường kêu cách nhau một khoảng thời gian nhất định, nên anh đã có thể ứng biến với tình huống này bằng cách anh chờ một tẹo để qua tiếng kêu thứ hai của con quạ, rồi anh mới bắt đầu nói.

Điều này đã khiến cho cả biên kịch và đạo diễn bất ngờ về khả năng diễn xuất của Tim Robbins. Khi anh đi vào, anh không vội nói luôn mà cẩn thận quan sát con quạ, tiến lại gần nó và đợi cho nó hét lên.