Tom Hagen không phải cố vấn tốt?

Tom Hagen không phải cố vấn tốt?

Một chi tiết khiến cho chúng ta biết rằng Tom Hagen không phải là một cố vấn tốt trong thời chiến…

Sau buổi họp của Ngũ đại gia ở New York, Hagen có hỏi Bố Già là có cần phải yêu cầu Tattaglia chỉ được sử dụng người có lý lịch sạch sẽ hay không, thì Bố Già lại trả lời rằng Barzini không phải người để nói mới biết:

_ Tom Hagen: Khi đến nhà Tattaglia, con có cần nhấn mạnh là yêu cầu lý lịch của mấy tên cò mai-tóe phải sạch sẽ hay không?

_ Bố Già: Đề cập đến thôi, không cần nhấn mạnh. Barzini không phải người để nói mới biết!

Điều này làm cho Tom Hagen bối rối, rõ ràng là đang hỏi về Tattaglia nhưng Bố Già lại nói về Barzini, hóa ra ý của Bố Già là Barzini mới là người chúng ta cần làm việc, chứ không phải làm việc với Tattaglia.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn