Gus Fring | Kẻ Phản Diện Xuất Sắc

Gus Fring | Kẻ Phản Diện Xuất Sắc

Phân tích Breaking Bad: Gus Fring | Kẻ Phản Diện Xuất Sắc | Kiên Xoăn

Trang web chính thức Kiên Xoăn: https://www.kienxoan.com/san-pham/

Tranh Breaking Bad & Better Call Saul: http://thaothinh.com/?orderby=date&paged=1&product_cat=tranh-dien-anh

Bộ 3 Tiểu Thuyết Bố Già: http://thaothinh.com/?product=bo-ba-tieu-thuyet-ngoai-van-bo-gia

Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!

Câu Chuyện Điện Ảnh | Kiên Xoăn:

Facebook: https://www.facebook.com/bornxraised1098 

Instagram: https://www.instagram.com/bornxraised1098 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bornxraised1098 

Youtube: https://www.youtube.com/@bornxraised1098

Website: www.kienxoan.com

Mail: bornxraised1098@gmail.com

#kienxoan #reviewphim #godfather #breakingbad

One Response

  1. Avatar for tlover tonet
    Tháng Bảy 12, 2024

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn