Bố Già nhận ra kẻ thù là ai?

Bố Già nhận ra kẻ thù là ai?

Shop “tập làm Mafia”: https://www.kienxoan.com/san-pham

Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!

Phân tích Bố Già: Tại sao Bố Già Mafia nhận ra được kẻ thù?

Câu Chuyện Điện Ảnh | Kiên Xoăn:

Facebook: https://www.facebook.com/bornxraised1098 

Instagram: https://www.instagram.com/bornxraised1098 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bornxraised1098 

Youtube: https://www.youtube.com/@bornxraised1098

Website: www.kienxoan.com

Mail: bornxraised1098@gmail.com

#kienxoan #reviewphim #godfather

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn