3 kiểu người thích Bố Già

3 kiểu người thích Bố Già

“Barzini không phải người đợi nói ra mới hiểu.”

Trong những cuộc mọi người tranh luận với nhau về cuốn tiểu thuyết Bố Già, ta thấy được ba kiểu góc nhìn khác nhau xoay quanh câu chuyện.

Một là “Ngoạ hổ tàng long”, đây là những người đọc – hiểu, họ không chỉ đọc, họ còn liên kết từ tình tiết truyện suy ra các tình tiết khác mà trong truyện không thể hiện. Gọi là những anh em có khả năng phân tích – phản biện.

Hai là có đọc nhưng không có khả năng phân tích, đọc xong thì trí nhớ cũng tốt, trong các cuộc tranh luận sẽ áp đúng những gì thấy được trong truyện, không có khả năng thấy được những thứ mà tiểu thuyết không bàn đến.

Ba là không đọc nhưng vẫn tham gia tranh luận – loại này đỉnh cao nhất trong số những người có trí tuệ non nớt.

Ví dụ:

Theo đúng với cuốn tiểu thuyết đã thể hiện Tessio, Carlo và Paulie là những kẻ phản bội. Nhưng điều mà cuốn tiểu thuyết không nói, đó là cách thức phản bội của Tessio khác với những nhân vật khác. Cái chuyện này càng phân tích ra thì bạn sẽ càng nhận thấy các kế hoạch nó rối ren khủng khiếp.

Ví dụ như khi bạn muốn moi móc thông tin của công ty đối thủ, bạn không thể nào mua chuộc được ông sếp của công ty đó, chỉ có thể mua chuộc được một nhân viên cấp thấp của công ty đó mà thôi.

Barzini cũng vậy, ông ấy không dại mà mua chuộc Tessio, vì Tessio là thành viên cấp cao. Ông chỉ có thể mua chuộc được người cấp thấp như thằng Carlo và Paulie.

Tessio phản bội theo một cách khác, dẫn đến cách thức liên lạc với kẻ thù sẽ khác. Vấn đề này mình cần một video dài để phân tích kỹ hơn. Nhưng điều đó giải thích nôm na cho việc tại sao phát hiện ra người phản bội đích xác là Tessio.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn