Michael không trọng dụng Tom Hagen?

Michael không trọng dụng Tom Hagen?

Phân tích Bố Già: Michael không trọng dụng Tom Hagen như Bố Già?

Câu Chuyện Điện Ảnh | Kiên Xoăn:

Facebook: https://www.facebook.com/bornxraised1098 

Instagram: https://www.instagram.com/bornxraised1098 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@bornxraised1098 

Youtube: https://www.youtube.com/@bornxraised1098

Website: www.kienxoan.com

Mail: bornxraised1098@gmail.com

Mình không nhận donate, nếu bạn muốn ủng hộ mình cho những kiến thức điện ảnh mình mang lại, mình mong bạn sẽ mua sản phẩm tranh tô màu / tranh nghệ thuật mình bán ở đây: https://thaothinh.com/?page_id=3507

Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!

#kienxoan #reviewphim #godfather

Comments (2)

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn