Trừng trị kẻ phản bộ như nào?

Trừng trị kẻ phản bộ như nào?

Bạn có biết là khi một gia đình Mafia phát hiện ra tổ chức của mình có kẻ phản bội, thì kẻ phản bội đó bị trừng phạt như thế nào không?

Ở câu hỏi này chúng ta đến với bộ phim Godfather 2 năm 1974, khi Tom Hagen đến gặp kẻ phản bội Frankie, thay vì việc nói Frankie là kẻ phản bội, Tom chỉ nhẹ nhàng nhắc cho Frankie biết về kết cục của những kẻ như vậy.

Kẻ phản bội luôn được cho một cơ hội, đó ra đình kẻ đó được giữ lại toàn bộ mọi tài sản, với điều kiện là kẻ đó sẽ tự “đăng xuất” ra khỏi server trái đất. Nhưng chẳng tội gì mà không mở một bữa tiệc trước khi đi chầu ông bà. Tất nhiên đấy là với những kẻ giàu có, còn lũ cò con thì thường mà bị thịt luôn. Và nếu như kẻ phản bội đó là lao động chính ở trong nhà, thì tổ chức sẽ chu cấp cho vợ con của kẻ đó khi kẻ đó không còn. Đó là một kết thúc thực sự là êm đẹp.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn