Dead Poets Society

Dead Poets Society

Dead Poets Society là một bộ phim teen Mỹ ra mắt năm 1989 của đạo diễn Peter Weir, được viết bởi Tom Schulman, và có sự tham gia của Robin Williams.