Cân nặng của Christian Bale

Nếu bạn hỏi diễn viên nào có số cân nặng bất ổn nhất, thì đó chính là Christian Bale.

American Psycho (2000): 81kg

Reign of Fire (2002): 83kg

The Machinist (2004): 55kg

Batman Begins (2005): 86kg

Rescue Dawn (2006): 61kg

The Dark Knight (2008): 86kg

The Fighter (2010): 66kg

The Dark Knight Rises (2012): 90kg

American Hustle (2013): 103kg

Gods and Kings (2014): 84kg

Vice (2018): 105kg

Ford v Ferrari (2019): 73kg