Dạo này phim phọt ngoài rạp thật nhàm chán?

Câu chuyện đi xem phim mấy ngày này của Kiên Xoăn :))