Se7en | Phân Tích Mở Bài

Se7en | Phân Tích Mở Bài

Câu chuyện điện ảnh số 4 | Kiên Xoăn

Mười phút đầu tiên của BẤT KỲ tác phẩm điện ảnh, luôn là khoảng thời lượng dùng để thiết lập “các quy tắc” của thế giới trong một bộ phim nào đó. Quy tắc này không chỉ áp dụng ở trong phim điện ảnh mà còn cho cả phim truyền hình. Đây là những giây phút dùng để giới thiệu các nhân vật, giới thiệu về các quy luật trong thế giới của nhân vật đó, những mong muốn và nội tâm của nhân vật dẫn đến các hành động tiếp theo của họ. Các nhân vật trong phim điện ảnh đa phần sẽ phóng đại cảm xúc, để cho người xem có thể thấy được vấn đề mà họ đang gặp phải.