American History X | 20-11 xem gì?

American History X | 20-11 xem gì?

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Mình sẽ review cho các bạn một bộ phim và mình mong bộ phim này sẽ giúp các bạn có một góc nhìn khác về giáo dục.