Sự Im Lặng Của Bầy Cừu | 10 Phút Đầu Tiên

Câu Chuyện Điện Ảnh Số 2 | Kiên Xoăn

Đây là số hai trong series “Câu Chuyện Điện Ảnh” của mình: Sự Im Lặng Của Bầy Cừu | Phân Tích 10 Phút Đầu Tiên

Trong một bộ phim điện ảnh, 10 phút đầu luôn là khoảng thời gian quan trọng nhất, vì nó quyết định người xem có ở lại với bộ phim hay không!